Iedereen wil graag zichzelf kunnen zijn in wat voor vorm dan ook. Vaak wordt dit bemoeilijkt door gevoelens van angst, onzekerheid, schaamte en/of afwijzing door de omgeving. Zeker wanneer jouw gevoel en wie je wilt zijn afwijkt van heersende opvattingen in de samenleving over genderrollen, genderstereotypering en het binaire (man-vrouw) denken.

Bij de praktijk van Elio Heres kan je terecht met vragen en problemen rondom genderidentiteit (genderdysforie), genderexpressie en seksuele oriëntatie (LGBTQIA+). Door middel van het werken met de Vat van Zelfwaardering methode kan er gewerkt worden aan het vergroten van de zelfwaardering (eigenwaarde) om vanuit daar meer jezelf te durven te zijn. Daarnaast wordt de Vat van Zelfwaardering methode ook ingezet bij verschillende gedragsverslavingen (bijv. seksverslaving, pornoverslaving).

Elio Heres werkt als Orthopedagoog NVO en Consulent seksuele gezondheid en is gespecialiseerd in gender (genderdiversiteit) en het werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Hij werkt zowel met online gesprekken als ook fysiek in zijn praktijk in Amsterdam.

Vanuit zijn praktijk en bedrijf heeft Elio Heres de missie om de kennis en inclusie te vergroten van genderdiversiteit door middel van:

  • Coachen van mensen die problemen ervaren op het gebied van gender, zelfwaardering en gedragsverslavingen
  • Trainingen geven aan scholen en bedrijven op het gebied van genderdiversiteit
  • Bedrijven adviseren hoe ze meer gender inclusief kunnen werken
  • In de media zich uit te spreken en de kennis te vergroten over genderdiversiteit

Voor het maken van een afspraak of vragen over de training en advisering kun je mailen naar: elio.heres@gmail.com